Kontakt

ul. Widzewska 69a

92-308 Łódź
+48 42 673 00 92
fax +48 42 672 53 85
e-mail: wieslawwraga@op.pl
NOWY ADRES STRONY:
CELE I DZIAŁANIA

Nasze Cele i Działania:

 

 • Promowanie sportu w województwie łódzkim, a w szczególności rozwoju piłki nożnej,
 • Promowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie opieki socjalnej dla wszystkich przedstawicieli zawodu piłkarza,
 • Doradztwo i promocja aktualnie grających piłkarzy Widzewa Łódź,
 • Promowanie wizerunku i interesów RTS Widzew Łódź na polu międzynarodowym, w szczególności na forum Europejskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy,
 • Wykorzystanie wizerunku byłych zawodników RTS Widzew w działaniach promocyjnych klubu, w celu przypomnienia sukcesów klubu oraz zachęcenia kibiców wraz z rodzinami do uczęszczania na mecze drużyny,
 • Promowanie sportu jako czynnika łączącego przedstawicieli różnych środowisk,
 • Doradztwo byłym i kończącym karierę zawodnikom Widzewa Łódź w zakresie wyboru ścieżek dalszej kariery oraz doboru odpowiednich szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • Organizacja pomocy dla zawodników znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej lub dotkniętych losowymi sytuacjami życiowymi,
 • Organizacja konferencji i szkoleń związanych z promocją sportu na terytorium województwa łódzkiego na obiektach należących do Widzewa Łódź,
 • Współpraca z organami administrajcji województwa łódzkiego w przedmiocie edukacji sportowej, rozwoju infrastruktury sportowej oraz programów szkolenia młodzieży,
 • Organizacja meczów piłkarskich na cele charytatywne.